Tijana Maljković, sekretar u PKS za turizam

Tijana Maljković, sekretar u  PKS za turizam

Tijana Maljković, sekretar u PKS za turizam

Udruženje za turizam Privredne komore Srbije, čini 8 grupacija koje se po kategoriji delatnosti i usluga razlikuju i dele na: grupaciju hotela,hostela, grupaciju za ruralni turizam, zdravstveni, nautički, na grupaciju organizatora događaja, pružalaca usluge hrane i pića, i grupaciju turističkih agencija.

Kako je turizam veoma važan segment privrede, tj najbrze rastuca grana privrede koja daje mogućnost za ekonomski i socijalni razvoj celog društva, Privredna komora Srbije svim svojim članicama daje mogućnost da se predstave na sajmovima, promovišu svoje proizvode stranim delegacijama i investitorima, okuplja privredu i zajedno sa njom inicira izmene regulative i zakona koji se tiču privrede, vodeći brigu o svojim članicama čije usluge i proizvodi su najvidljiviji i najistaknutiji promoteri  delatnosti i destinacija.

Privredna komora Srbije  je praktično produžena ruka privrede, tj. moćni mehanizam čiji glas se veoma poštuje i čuje u svim državnim i lokalnim organima, ali i radi na poboljsanju kvaliteta poslovnog ambijenta kao i standarda poslovanja u zemlji. Proizvodi i usluge članica iz različitih delatnosti, učestvuju u formiranju turističkog proizvoda (trgovina, saobraćaj, poljoprivreda i dr.) i ostvaruju veliki plasman kroz turističku potrošnju.

Pored toga, na sajmu turizma ove godine je promovisan i drugi zajednički turistički proizvod sa Republikom Makedonijom, tj 3 trazličite tematske ture, u čijem kreiranju su učestvovae 3 agencie iz Srbije, ali i preko 100 drugih predstavnika turističke privrede od restorana, galerija, muzeja, ugostiteljskih objekata, smeštajnih kapaciteta, prevoznika, itd.

Da podsetimo da je Udruženje za turizam prošle godine predstavilo prvi zajednički turisrički proizvod sa Crnom Gorom, sa 7 tematskih tura, i projekat je podržan od strane resotnih Ministarstava obe zemelje, Amabasade Crne Gore u Beogradu, nacionlanih turističkih organizacija kao i lokalnih. Sa ovim proizvodima će se Komora Srbije do kraja godine sa svojim članicama prijaviti za novčana sredstva koja KIF (Komorski Investicioni Forum) obezbedjuje za zajedničke turističke proizvode minimu 3 zemlje u regionu.