Msc BRANISLAV KNEŽEVIĆ

Msc BRANISLAV KNEŽEVIĆ

Msc BRANISLAV KNEŽEVIĆ

Od 2012. godine zaposlen je u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, najpre na mestu Pomoćnika dirketora za koordinaciju projekata iz oblasti promocije i unapređenje turističke ponude, da bi od 2013. bio izabran na mesto direktora iste organizacije.

Završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, na kojem je odbranio dva Master rada 2009 i 2016. godine.

Pored funkcije direktora u TONSu, član je organizacionih odbora sajmova turzma u Novom Sadu i Beogradu i podpredsednik Saveta za turizam Grada Novog Sada.