Miodrag Popović

Miodrag Popović

Miodrag Popović

Rođen 11. septembra, 1960. godine u Beogradu. Diplomirani novinar- menadžer u medijima. Profesionalnu karijeru započeo 1986. godine, kao novinar i prevodilac sarađujući u više redakcija.

 • 1988. godine, radi na Trećem kanalu, pripremajući pre svega kolažne programe, kao i izbor vesti iz informativnih programa stranih televizija.
 • 1990. postao spoljno- politički novinar TV Beograd. Posebno zapaženo praćenje, odnosno reportaže iz Zalivskog rata.
 • 1991. – 1992. kao novinar TV Beograd pratio događaje građanskog rata u Hrvatskoj i slao reportaže emitovane u programu « CNN World Report«. Nešto kasnije od iste kablovsko- satelitske mreže dobio priznanje za najveći broj emitovanih priloga (preko 80) u toku jedne godine.
 • 1992.- 2000. Urednik emisije « 24 časa u svetu« , programa koji je emitovan pet puta nedeljno, na RTS-u, bio veoma popularan i trajao sve do 2000. godine.
 • 1993. godine postao spoljno- politički urednik u Informativnog programa RTS. Počeo aktivno da prati i izveštava iz zemlje i inostranstva o ključnim događajima koji su se ticali domaće i svetske političke scene.
 • 1996. godine dobio godišnju nagradu RTS-a za ukupan novinarski rad.
 • 1997. godine, dobio godišnju nagradu Udruženja novinara Srbije za 1996. godinu.
 • 1997- 2000. godine postao odgovorni urednik Programa za inostranstvo RTS-a. Program u tom periodu beleži značajan rast gledanosti, pre svega zbog uvođenja posebnih emisija i sadržaja koji su se odnosili na našu tradiciju, kulturu, običaje, aktuelne vrednosti, prirodne lepote i turizam. U tom periodu značajno ojačana međunarodna saradnja RTS-a, posebno u okviru «Konzorcijuma balkanskih nacionalnih televizija».
 • 1998. -2001. godine, u dva saziva republičke vlade, pomoćnik ministra za informacije, zadužen za informisanje inostrane javnosti i propagandu. U istom periodu pokrenuo prvu internet prezentaciju vlade, sa ravnopravnim unošenjem sadržaja na srpskom i engleskom jeziku. ( U oktobru 1998. godine, prezentacija dnevno beležila i po milion ulazaka na prezentaciju na engleskom jeziku.)
 • 2001. godine kratko radio na TV «Ju-info», kao urednik emisije «Reklamokratija», programa koji se bavio fenomenološkim istraživanjima uloge i mesta reklame u savremenom svetu, da bi u septembru iste godine počeo da radi na «TV Pink» kao spoljno-politički urednik.
 • Početkom 2005. godine postao savetnik za medije u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga.
 • U junu 2006. godine izabran za direktora Turističke organizacije Srbije.
 • Početkom 2007. godine postao član borda direktora Evropske turističke komisije.
 • Od jula 2007. godine ponovo je spoljno politički urednik na RTV Pink.
 • Od jula 2012.godine spoljno politički savetnik predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
 • Od decembra 2013. godine imenovan za v. d. direktora Turistističke organizacije Beograd.
 • U decembru 2004. godine, objavio, kao koautor, knjigu «Anestezija javnosti» istražujući pojavne oblike propagande u politici i medijima.
 • 2005. godine učestvovao u hristomatiji «Novinarstvo u teoriji i praksi», zborniku stručnih tekstova o novinarstvu i novinama.Objavljivao veći broj stručnih tekstova o propagandi kao i spoljno- političke analize o odnosu propagande, politike i medija.