Jelena Škrba

Jelena Škrba

Jelena Škrba

Jelena Škrba, rođena u Sarajevu, gdje sam završila osnovnu školu i Gimnaziju. Fakultet i Master studije na Geografskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu.

Prvo radno iskustvo od 1 godine imala kroz projekat „Prva šansa“ u Turističkoj organizaciji grada Beograda. Potom 1 godinu radila kao koordinator projekta „PRO-Budućnost“ ispred Međureligijskog vijeća BIH. Potom 4 godine radila u Budimpešti u Američkoj farmaceutskoj kompaniji „Maylan“

Već 2 i po godine radim u OC Jahorina na poziciji martekting menadžera. U slobodno vrijeme koordinator projekata Pravoslavnog centra za mlade „Sv. Petar Sarajevski“, Mitropolije Dabrobosanske.
Za vrijeme studija bila aktivni volonter Centra za integraciju mladih/ „Svratište“ u Beogradu.