Igor Rill

Igor Rill

Igor Rill

Igor Rill, glavni urednik časopisa National Geographic na srpskom jeziku od prvog broja, 2006 godine. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za istoriju umetnosti.