Branislav Veljković

Branislav Veljković

Branislav Veljković

Branislav Veljković, rođen 1979. godine u Kruševcu, osnovne studije završava u Beogradu, na Pravnom fakultetu, Beogradskog Univerziteta.

Svoju profesionalnu karijeru, otpočeo je u advokatskoj kancelariji, u Kruševcu, a potom nastavio u Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, kao pravni savetnik. Od 2012 godine je zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Trenutno radi na radnom mestu za pravnu podršku i koordinaciju fondova za ruralni razvoj, kao što su IPARD fond i Nacionalni program za ruralni razvoj.