Ukoliko želite da budete deo turizam, panela ili bilo kod segmenta ovog događaja, molimo obratite nam se putem e-maila conference@adriamedia.rs